Suomi ja Viro Baltic Shield 2018 -harjoituksessa

Rannikkolaivasto 1.10.2018 8.00
Tiedote
Virolainen Sandown-luokan miinanetsijä ENS Ugandi.

Suomen ja Viron merivoimat toimeenpanevat yhteisen Baltic Shield 2018 -harjoituksen 1. - 11.10.2018 Saaristomerellä ja Suomenlahdella.

Baltic Shield 2018 on Suomen ja Viron merivoimien välinen vuosittainen miinantorjunta- ja laivatykistöharjoitus, jolla kehitetään merivoimien kykyä kansalliseen puolustukseen sekä kansainvälistä yhteistoimintakykyä.

Tänä vuonna harjoitus koostuu kahdesta vaiheesta, joista ensimmäinen toteutetaan Suomessa ja toinen Viron puolella. Suomen osuuden harjoituksesta johtaa Rannikkolaivaston 4. Miinantorjuntalaivueen komentaja, komentaja Mika Raunu.

Suomesta harjoitukseen osallistuu noin 90 merisotilasta, joista lähes puolet on varusmiehiä. Harjoitukseen osallistuvat alukset ovat miinantorjunta-alukset MHC Purunpää ja MHC Vahterpää sekä miinalautta MLI Porkkala. Virolaisia harjoituksessa on noin 70, joista noin 20 on varusmiehiä. Virolaiset alukset ovat ENS Wambola ja ENS Ugandi.

Miinantorjunta-alukset Purunpää ja Vahterpää.

Suomalaiset miinantorjunta-alukset Purunpää (41) ja Vahterpää (42).