Suomen ja Ruotsin tilannekuvayhteistyön harjoitus Itämerellä maaliskuun alussa

Merivoimat 28.2.2020 9.44
Tiedote

Ruotsin ja Suomen merivoimien alukset harjoittelevat yhdessä viikon 10 aikana tilannekuvayhteistyötä ja johtamista.

Alukset ja merivalvontaa suorittavat johtoportaat harjoittelevat merivalvontaa, tunnistustehtäviä sekä suorittavat viestiyhteyskokeiluja. Toiminta keskittyy Ruotsin ja Suomen väliselle merialueelle Pohjois-Itämerelle.

Harjoituksen johtoportaat harjoittelevat myös toisen maan harjoitukseen osallistuvien merivalvontayksiköiden johtoon ottoa ja käyttöä tilannekuvan yhdenmukaistamiseksi ja johtamisen menetelmien testaamiseksi.

Harjoituksen päätteeksi osallistuvat alukset toteuttavat laivatykistöammunnat Örön alueella.

Suomen ja Ruotsin merivoimien tilannekuvayhteistyön tavoitteena on resurssien tehokkaampi käyttö ja yhteisen tilannetietoisuuden parantaminen. Merivoimat vaihtaa säännöllisesti aluevalvonnan tilannetietoja ja tilannekuvaa Ruotsin kanssa.