Rannikkolaivasto jatkaa työtä puhtaan sisäilman puolesta

Rannikkolaivasto 26.3.2019 15.55
Tiedote
Rannikkolaivaston esikunnan väistötilat.

Rannikkolaivastossa jatketaan työtä työtilojen ajanmukaisuuden ja sisäilman terveellisen ja turvallisen laadun varmistamiseksi. Työtä ohjaavat henkilöstön, myös varusmiesten, terveyttä ja turvallisuutta ylläpitävät ratkaisut.

Rannikkolaivaston esikunta muutti viime vuoden lopussa väistötiloihin Pansion tukikohdan alueelle pystytettyyn parakkiratkaisuun. Muuttoon päädyttiin, kun jopa 30-40 % henkilöstöstä oireili vanhassa esikuntarakennuksessa. Vanhassa rakennuksessa on vuoden 2019 alussa tehty lisätutkimuksia muun muassa rakenteita avaamalla sisäilman epäpuhtauksien syiden selvittämiseksi. Tutkimusten tulosten perusteella tullaan päättämään jatkotoimenpiteistä.

Esikunnan korvaavat parakkitilat ovat osoittautuneet käytännössä toimivaksi ja tarkoituksenmukaiseksi väliaikaiseksi ratkaisuksi.

- Teimme päätöksen muuttaa nopealla aikataululla pois vanhasta rakennuksesta jo ennen rakennetutkimusten alkamista, sillä emme halunneet henkilöstön joutuvan työskentelemään kyseisten töiden keskellä, kertoo esikuntapäällikkö, komentaja Ilja Hakanpää.

Rantakasarmi seuraava kohde

Sisäilmaoireita on kuluneen talven aikana alkanut ilmetä myös Pansion tukikohdan pienemmässä kasarmirakennuksessa, Rantakasarmissa. Kasarmissa majoittuu pääsääntöisesti noin 30 varusmiestä ja työskentelee kymmenkunta palkattua henkilöä. Varusmiehille ja henkilöstölle on jo suunniteltu korvaavia tiloja peruskorjatusta Merikasarmista, joihin he siirtyvät huhtikuun alkupuolella.

Merikasarmin peruskorjaus valmistui

Merkittävä parannus laivaston Pansion tukikohdan rakennuskannan ylläpidossa saavutettiin viime vuodenvaihteessa, kun Merikasarmina tunnettu isompi kasarmirakennus valmistui peruskorjauksesta. Rakennuksessa majoittuvat muun muassa 8. Huoltolaivueen Tukikomppanian varusmiehet ja siellä toimii myös Sotilaskoti ja terveysasema. Peruskorjauksessa uusittiin muun muassa saniteettitilat ja rakennuksen LVIS-tekniikka. Lisäksi tilojen käyttötarkoitusta muutettiin vastaamaan käyttäjien nykyisiä tilatarpeita tarvittavilta osin.