Päätös kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä

Rannikkoprikaati 4.4.2018 7.50
Tiedote

Rannikkoprikaatin johtama taisteluharjoitus toimeenpannaan 14.5 - 18.5.2018 välisenä aikana Kirkkonummen, Siuntion ja Inkoon kuntien sekä Sipoo - Virolahti välisellä maa- ja saaristoalueella.

Tämän päätöksen perusteella puolustusvoimat käyttää tilapäisesti muitakin kuin puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevia alueita, niillä sijaitsevaa tiestöä ja kiinteistöjä tilapäiseen sotilaalliseen harjoitustoimintaansa 14.5 - 18.5.2018 puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 14 § (28.6.2013/509) nojalla.

Yksityisten tai julkisten kiinteistöjen alueilla ei suoriteta räjäytyksiä, kaivauduta tai muutoinkaan muuteta kiinteistöä ilman eri sopimusta kiinteistön omistajan kanssa. Puolustusvoimat ei saa aiheuttaa haittaa tai vahinkoa omaisuudelle.

Puolustusvoimilla ei ole oikeutta käyttää rakennuksia, niihin liittyviä piha- ja puutarha-alueita, korjaamattomia viljelysmaita, yksityisten kiinteistöjen laitureita eikä maa- ja metsätaloudellisia koekenttiä.

Päätös katsotaan tiedoksi annetuksi seitsemäntenä (7) päivänä päätöksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä (4.4.2018) Tähän päätökseen saa vaatia oikaisua Rannikkoprikaatilta siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

Kiinteistön käyttöä koskevaa päätöstä noudatetaan muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen kiellä päätöksen täytäntöönpanoa.

Lisätietoja harjoituksesta antaa komentaja Petri Ilvesaro tai komentajakapteeni Mikko Pilviö p. 0299 800 (vaihde).

Lisätietoja päätöksestä antaa kapteeniluutnantti Timo Kallioinen p. 0299 800 (vaihde) timo.kallioinen(at)mil.fi.

Voit lukea ja ladata päätöksen kokonaisuudessaan tästä.

Voit ladata oikaisuvaatimusosoituksen tästä.