FI SV

Päätös kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä

Rannikkoprikaati 6.3.2017 10.44
Tiedote
Päätös kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä

Rannikkoprikaati on tehnyt päätöksen kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä harjoitustoimintaan Hangon ja Virolahden välisellä maa- ja saaristoalueella.

Rannikkoprikaati on 7.2.2017 tehnyt puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 14 § (28.6.2013/509) ja 15 § nojalla päätöksen kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä 15.–19.5.2017 välisenä aikana puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan. Harjoitusta johtaa Rannikkoprikaatin Meritiedustelupataljoona.

Päätös koskee Hangon, Raaseporin, Inkoon, Kirkkonummen, Espoon, Helsingin, Sipoon, Porvoon, Loviisan, Pyhtään, Kotkan, Haminan ja Virolahden alueilla sijaitsevia puolustusvoimien tilapäiseen harjoituskäyttöön välttämättä tarvittavia kiinteistöjä.

Kiinteistöjen tilapäinen käyttö käsittää lähinnä siirtymisiä ja kuljetuksia

Puolustusvoimilla on oikeus tilapäisesti käyttää muita kuin pysyvässä käytössään olevia kiinteistöjä, jos se on sotilaallisen harjoitustoiminnan kannalta välttämätöntä. Puolustusvoimat ei kuitenkaan saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa tai vahinkoa omaisuudelle.

Kiinteistöjen ja teiden tilapäinen käyttö käsittää lähinnä siirtymisiä sekä kuljetuksia yleisten ja yksityisten teiden sekä alueiden kautta, ryhmittymistä, majoittumista ja alusten tukeutumista saarien rantoihin sekä satamiin. Yksityisten tai julkisten kiinteistöjen alueilla ei suoriteta räjäytyksiä, kaivauduta tai muutoinkaan muuteta kiinteistöä ilman eri sopimusta kiinteistön omistajan kanssa. Puolustusvoimilla ei ole oikeutta käyttää rakennuksia, niihin liittyviä piha- ja puutarha-alueita, korjaamattomia viljelysmaita, yksityisten kiinteistöjen laitureita eikä maa- ja metsätaloudellisia koekenttiä.

Päätös julkaistaan virallisessa lehdessä 17.3.2017 ja harjoituksesta tiedotetaan Helsingin Sanomissa. Päätös katsotaan tiedoksi annetuksi seitsemäntenä (7) päivänä ilmoituksen julkaisemisesta. Päätös on nähtävillä Upinniemen varuskunnan portilla (02470, Kirkkonummi) sijaitsevan asiakaspalvelupisteen julkisella ilmoitustaululla 15.3.–20.5.2017 välisenä aikana ja merivoimat.fi -internet sivuilla.

Yhteystiedot:

Lisätietoja harjoituksesta antaa komentaja Petri Ilvesaro tai kapteeniluutnantti Beatrice Granfelt, p. 0299 800 (vaihde). Päätöksestä lisätietoja antaa Rannikkoprikaatin oikeusupseeri, kapteeniluutnantti Timo Kallioinen, p. 0299 800 (vaihde) tai s-posti etunimi.sukunimi@mil.fi.

 

*muokkaus: Liite 2: Oikaisuvaatimus lisätty (7.3.2017) 

Harjoitukset ja ammunnat Upinniemi, Kirkkonummi