Nothern Coasts harjoituksessa syvennetään FISE-yhteistyötä

Merivoimat 12.9.2017 13.09
Uutinen

Northern Coasts -17 -harjoituksen osaharjoitusvaihe on alkanut ja 48 alusta on siirtynyt merelle Karskronasta. Monikansallinen harjoitus kestää noin kaksi viikkoa ja sen aikana 14 eri maan joukkoja harjaannutetaan kansainväliseen kriisinhallinta tehtävään.

Suomelta Northern Coasts (NOCO-17) harjoitukseen osallistuu viisi alusyksikköä ja esikuntaupseereita. Harjoitus liittyy FISE- yhteistyöllä syntyneeseen merellisen suomalais-ruotsalaisen taisteluryhmän (SFNTG Swedish-Finnish Task Group) kehykseen, sillä mailla on yhtenevät tavoitteet Itämeren alueella. Tämän pohjalta on lähdetty tekemään yhteistyötä, jolla halutaan saavuttaa yhteinen operatiivinen toimintakyky maiden välillä merellisissä operaatioissa vuoteen 2023 mennessä.

- Toimintaympäristö on vaativa Itämerellä. Aluksia kulkee Itämerellä päivittäin 2000–3000 kuljettaen yli 80 prosenttia Ruotsiin tuotavasta tuontitavarasta. Sama koskee Suomea. Lisäksi merellä on paljon infrastruktuuria, jota ei näe pinnalta: kaasuputkia, öljyputkia, puhumattakaan sadoista tuhansista kilometristä valokaapelia, joihin yhteiskunnan viestiliikenne perustuu, kertoo ruotsalainen kommodori Bengt Lundgren, suomalais-ruotsalaisen taisteluryhmän komentaja, ruotsalaiselle medialle harjoituksen alkaessa.

- Tämän vuoksi on tärkeää harjoitella Itämerellä. Meriliikenne maahan ei voi häiriintyä ja tarvittaessa meidän on pystyttävä turvaamaan yhteiskunnalle välttämättömät kuljetukset ja merialueita valvotaan joka päivä.

Kommodori Bengt Lundgren toimii vuoden 2017 NOCO-harjoituksen suomalais-ruotsalaisen taisteluryhmän komentajana.

Suomella ja Ruotsilla on ollut vuodesta 2006 alkaen yhteinen merivalvonta (SUCFIS, Sea surveillance co-operation Finland Sweden), jolla luodaan tunnistettu meritilannekuva koko Itämeren alueelta. Lisäksi merivalvontaa täydennetään Itämeren alueen merivalvontayhteistyön kautta (SUCBAS, Sea surveillance co-operation Baltic Sea).

SFNTG:n suunnittelu aloitettiin vuonna 2014 ja taisteluryhmä on alkanut harjoitella vuodesta 2015 yhdessä. NOCO-17 -harjoitus tarjoaa SFNTG:n harjoittamiselle loistavat puitteet muiden maiden kanssa se omalla toiminta-alueella.

NOCO-17 harjoituksessa evaluoidaan SFNTG:n johtoesikunta. Kommodori Lundgren arvioi, että SFNTG:n kehitys on oikeassa suunnassa:

- Meidän pitää arvioida teemmekö taisteluryhmän osalta oikeita asioita ja evaluointi on siihen erinomainen mittari. Yksiköt ovat evaluoitu jo aiemmin ja yhteistyö on tuottanut yhteisen meritilannekuvan.

Tänä vuonna SFNTG:n toimintaa johtaa ruotsalainen upseeri ja suomalainen upseeri, komentaja Mikko Villikari toimii esikuntapäällikkönä.

SFNTG:n ensimmäinen vaihe on kehittää merialueiden normaaliolojen liikkuvaa valvontaa yhteisen meritilannekuvan tuottamiseksi maiden välillä ja saada taisteluryhmälle yhteinen johtoesikunta vielä tämän vuoden loppuun mennessä.

SFNTG esikuntapäällikkönä harjoituksessa toimii suomalainen upseeri, komentaja Mikko Villikari.

Suurten kansainvälisten harjoitusten suunnittelu vie vuoden

Kansainväliset harjoitukset, kuten NOCO-17, on Suomelle tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas tapa kartuttaa kokemusta ja kehittää yhteensopivia toimintatapoja muiden maiden kanssa. Ne ovat välttämättömiä kansainvälisen yhteistoimintakyvyn kehittämiseksi ja samalla kansallista puolustuskykyä palvelevia: kansainvälisesti harjoittelemalla saadaan aikaan isoja ja laajoja joukkojen harjoituksia, johon ei kotimaassa olisi resursseja ja toimintaympäristöön saadaan suorituskykyjä, joita Suomella ei itsellään ole, kuten sukellusveneet.

Kansainväliset harjoitukset ovat hyvä pohja testata ja kehittää tarvittavia varusteita ja välineitä käyttökokemusten perusteella sekä kehittää omaa toimintaa ja tekniikkaa yksittäisestä sotilaasta aina esikuntatason johtamiseen saakka.

Suomalaisista aluksista on mukana Katanpää-luokan miinanetsijät MHC Katanpää ja kuvassa MHC Vahterpää.

Samalla saadaan arvokkaita kokemuksia toimimisesta muiden maiden edustajien kanssa ja omaksutaan toimintatapoja myös suunnitteluun. Hyöty on kaksi suuntaista; Suomi nähdään osaavana toimijana, josta halutaan myös ottaa oppia.

Ensi vuonna Northern Coasts -harjoituksen isäntämaana toimii Suomi. Suurien NOCO:n kaltaisten harjoitusten suunnittelu kestää noin vuoden ja sen aikana tehdään jatkuvaa yhteistyötä muiden osallistuja maiden kanssa. Harjoitus on järjestetty Suomessa kaksi kertaa aikaisemmin, vuosina 2010 ja 2014.

Miinalaiva Uusimaa siirtymässä harjoittelemaan merelle Karlskronasta.

Ilmakuvat: Combat-Camera / Thomas Litchfield

Edit: 14.9.2017 kieliversio ruotsiksi lisätty. 18.9. kieliversio englanniksi lisätty.