Merimiinoitus vaatii yhteistyötä

Rannikkolaivasto 1.6.2018 15.57
Tiedote

VILMA 2018 -meritaisteluharjoitus päättyy tänään 1.6.2018. Rannikkolaivastolle harjoitus oli merkittävä erityisesti merimiinoituksen harjoittelun kannalta.

VILMA 2018:ssa harjoiteltiin muun muassa merimiinoituksen kokonaissuoritusta yhteistyössä eri joukko-osastojen kesken. Harjoituksessa mereen lasketut laskuharjoitusmiinat nostetaan aina harjoitustilanteen päätyttyä.

Miinat ja merimiinoitus ovat tehokas keino alueellisen koskemattomuuden turvaamisessa ja mereltä suuntautuvien hyökkäysten torjunnassa. Rannikkolaivastolla on miinasodankäyntiin vaadittava kalusto ja osaava henkilöstö, mutta merimiinoitusoperaatio vaatii toteutuakseen myös monen muun toimijan panoksen. Ennen kuin laivaston aluksilta voidaan laskea miinoja, on tapahtunut jo paljon.

- Merimiinoitus on mittava logistinen operaatio, joka edellyttää merivoimien toiminnan lisäksi tukea Puolustusvoimien logistiikkalaitokselta, maa- ja ilmavoimilta. Myös muut merelliset viranomaiset, kuten Rajavartiolaitos, tukevat operaatiota, luettelee Rannikkolaivaston valmiuspäällikkö.

Merimiinoitusoperaation käytännön toteutus alkaa miinojen toimittamisella lastauspaikoille. Tästä osuudesta vastaa Puolustusvoimien logistiikkalaitos.

- Merivoimilla on kyky lastata miinoja aluksille omien satamiensa lisäksi kauppasatamista tai pienemmiltäkin laitureilta, tarvittaessa myös mereltä, valmiuspäällikkö kertoo.

Merivoimien rannikkojoukkojen lisäksi lastauspaikkojen suojaukseen osallistuu maavoimien joukkoja. Myös ilmavoimat on mukana suojaamisessa. Myös muut merelliset yhteistoimintaviranomaiset täydentävät luonnollisesti omalta osaltaan tilannekuvaa lastaamisen ja itse miinoitustoiminnan aikana.

VILMA 2018 -meritaisteluharjoituksessa harjoiteltiin merimiinoituksen kokonaissuoritusta osana tulenkäyttöä merellä yhteistyössä eri joukko-osastojen kesken. Harjoituksessa laskettiin miinoja mereen. Merivoimat tuntee jokaisen laskemansa miinan paikan, ja ne raivataan harjoitustilanteen päätyttyä.

Poikkeusoloissa merimiinoituksella estetään merialueiden luvaton käyttö, toisin sanoen varmistetaan oma elintila merellä. Valmiuspäällikkö korostaa yhteiskunnalle elintärkeiden meriyhteyksien suojaamisen tärkeyttä.

- Ilman meriliikenteen kautta kulkevaa tuontia kauppojen hyllyillä alkaisi olla paljon tyhjää tilaa melko lyhyessä ajassa. On hyvä muistaa, että huoltovarmuusnäkökulmasta Suomi on saari, hän muistuttaa.

Miinalautta Pansio

Kuvassa: Pansio-luokan miinalautat on suunniteltu miinoitustehtäviin.