Yleistiedoksianto- Merivoimien päätös 16.3.2020.

Merivoimien esikunta 20.3.2020 10.28
Tiedote

Merivoimien esikunta on tehnyt 16.3.2020 puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 14 §:n (509/2013) perusteella päätöksen DQ 2008 kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan aikavälillä 22.5 – 29.5.2020

Merivoimien esikunta on tehnyt 16.3.2020 puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 14 §:n (509/2013) perusteella päätöksen  DQ 2008 kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan aikavälillä 22.5 – 29.5.2020

Päätös koskee Espoon kaupungin, Hangon kaupungin, Helsingin kaupungin, Inkoon kunnan, Kirkkonummen kunnan, Raaseporin kaupungin ja Sipoon kunnan alueilla olevia harjoituskäyttöön         tarvittavia alueita.

Päätös on nähtävillä Lounais-Suomen aluetoimistossa klo 09:00-15:00 20.3.2020 – 29.5.2020 välisen ajan. Aluetoimiston asiakaspalvelupisteen osoite on Rykmentintie 15 B, 20811 Turku, Heikkilän kasarmialue, puh. 0299 480190.

Lisätietoja päätöksestä antaa Merivoimien esikunnassa komentajakapteeni Heikki Vierelä (puh. 0299 800).

Päätöstä pidetään nähtävillä vähintään 30 päivän ajan tiedoksisaamisesta, jonka katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla. Ilmoitus on julkaistu 20.3.2020.

Yleistiedoksianto