13.05.2019–24.05.2019

Rovajärvi, Rovaniemi

Ampumatiedote

Puolustusvoimat ampuu jalkaväen ja kenttätykistön aseilla Rovajärven ampuma-alueella 13.5.2019 - 24.5.2019 kaikkina vuorokauden aikoina.

Vaaralliset alueet ovat harjoitusalueet nrot 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7, jotka rajoittuvat: etelässä Kuivanojanvaara - Vikajoki, lännessä Vikajoki - Korkiakoski, pohjoisessa Paskavaara - Lovikummut, idässä Pirunäijänkuusikko - Kuivanojanvaara.

Ampuva joukko-osasto on Maasotakoulu.

Lisätietoja p. 0299 462 510 ja 0299 461 550 ennen ammuntoja ja ammuntojen aikana puh 0299 452 261.