Hyppää sisältöön

Koronan sävyttämä ensimmäinen toimintavuosi takana operaatio Irinissä

Merivoimien esikunta
4.3.2021 10.40
Suojatoimenpiteet ovat muuttuneet normaaleiksi käytännöiksi kuluneen vuoden aikana Italiassa.

EU:n operaatio Irini on toiminut Välimerellä nyt noin vuoden. Operaation ensimmäinen vuosi on ollut koronaepidemian sävyttämänä poikkeuksellinen, mutta operaatio on kyennyt hoitamaan tehtävänsä.

Operaation tehtävänä on tammikuussa 2020 annetun neuvoston päätöksen (YUTP 2020/472) mukaisesti edistää YK:n asevientikiellon täytäntöönpanoa Libyassa ilma-, satelliitti- ja merikalustoa käyttäen. Muina operaation tehtävinä ovat laittoman öljynviennin monitorointi, ihmissalakuljetusta ja ihmiskauppaa harjoittavien verkostojen havaitsemisen sekä seurannan edistäminen ja Libyan merivoimien ja rannikkovartioston kouluttaminen. 

Operaatio on ensimmäisen vuotensa aikana valvonnalla ja läsnäolollaan vaikuttanut toimintatapoihin merialueella sekä raportoinut saavuttamistaan tuloksista ja havainnoista YK:lle. Tuloksiin on päästy Euroopan Unionin jäsenvaltioiden ja kansainvälisten organisaatioiden tiiviillä yhteistyöllä.

Poikkeustoimista rutiineiksi

Operaatioesikunta (OHQ) ja sen alaisuudessa toimiva johtoesikunta (FHQ), joissa myös suomalaiset palvelevat, sijaitsevat Roomassa ja Italian koronatilanne on vaihdellut viimeisen vuoden aikana useasti. Operaatiossa palvelee tällä hetkellä yhteensä 8 suomalaista. Suomen kansallinen vanhin, kommodori Petri Pääkkönen kuvailee korona-arkea Italiassa:

- Ensimmäisen aallon jälkeen kesä ja alkusyksy olivat melko normaalia aikaa. Lokakuusta alkaen Italian viranomaiset ovat arvioineet tilannetta säännöllisesti muuttaen alueellisesti voimassa olevia rajoituksia. Pahimmillaan värikoodin ollessa punainen, esimerkiksi joulun ja uudenvuoden aikaan. Roomassa rajoitettiin ulkona liikkumista, kauppojen ja ravintoloiden aukioloa sekä muita palveluita voimakkaasti., Pääkkönen kertaa.

- Operaatiossa työskennelleiden osalta rajoituksilla ei ollut tehtävien hoitamisen kannalta vaikutuksia mutta esimerkiksi työmatkalla oli varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä ja matkan tarkoitus.

Päivittäisessä esikuntatyöskentelyssä käytetään kasvomaskeja koko ajan, työpisteet on erotettu toisistaan pleksilaseilla, kokoukset on siirretty verkkoon, kokoontumisia on rajoitettu, minimi etäisyyksiä noudatetaan ja henkilöiden lämpötila mitataan sisäänkäynnillä. 

Operaatiossa on myös ollut sairastumisia mutta ne eivät ole vaarantaneet päätehtävän toteuttamista. Henkilöstön terveydentila tarkastetaan ennen operaatioon saapumista. Tehtävästä ja toimipaikasta riippuen henkilöstöltä vaaditaan yhdestä kahteen negatiivista koronatestitulosta sekä osaan tehtävistä karanteeni. 

- Kaiken kaikkiaan koronatoimenpiteistä on muodostunut rutiineja, henkilöstö on ymmärtänyt niiden tarpeellisuuden ja on sitoutunut noudattamaan niitä sekä toimimaan vastuullisesti kaikissa olosuhteissa, Pääkkönen kiittelee.

Mandaatin jatko käsittelyssä, yhteishenki korostuu

Operaatio Irinin ensimmäinen ja nykyinen mandaatti on päättymässä maaliskuun lopussa. Operaatiota on valmistauduttu jatkamaan mahdollisen uuden mandaatin mukaisilla tehtävillä. 

- Oletettavissa ei liene merkittäviä muutoksia päätehtävän ja sitä tukevien tehtävien osalta. Kyseessä on vaikuttava operaatio, joten jäsenvaltioiden toivotaan jatkossakin osoittavan operaatiolle tarvittavat suorituskyvyt tehtävien onnistumiseksi, kommodori Pääkkönen arvioi.

- Operaatiossa on laaja edustus eri jäsenvaltioista. Viikkojen ja kuukausien aikana olosuhteet ja rajoitukset ovat vaihdelleet eri puolella Eurooppaa. Työntekijät ovat seuranneet tilannetta ja keskustelleet keskenään asioista, niin huolet kuin ilon aiheet on jaettu. Keskustelemalla on pidetty huolta toisista ja joukon yhteishenki on parantunut entisestään.