Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko
Merivoimat

Yleistiedoksianto - Rannikkoprikaatin päätös 26.8.2020

Rannikkoprikaati 4.9.2020 16.04

Rannikkoprikaatin johtama KESKI20-sotaharjoitus toimeenpannaan 28.10. - 6.11.2020 välisenä aikana Hangon ja Porvoon kaupungin sekä näiden välisten kuntien ja kaupunkien eteläisellä rannikko- ja saaristoalueella.

Tämän päätöksen perusteella puolustusvoimat käyttää tilapäisesti muitakin kuin puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevia alueita, niillä sijaitsevaa tiestöä ja kiinteistöjä tilapäiseen sotilaalliseen harjoitustoimintaansa puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 14 § (28.6.2013/509) nojalla.

Puolustusvoimista annetun lain 15 § nojalla harjoituksen johtaja voi kieltää puolustusvoimien tilapäisessä käytössä olevalla alueella tai kohteessa liikkumisen tai rajoittaa sitä, jos sotilaalliset syyt tai ulkopuolisten suojaaminen vaaroilta välttämättä sitä vaatii.

Harjoituksen johtaja voi määrätä kiellon tai rajoituksen puolustusvoimien käytössä tilapäisesti harjoituksen järjestämistä varten olevalla alueella tai kohteessa, jota käytetään materiaalin säilytykseen, joukkojen ryhmitykseen tai jolla tapahtuva toiminta voi aiheuttaa vaaraa ulkopuolisille.

Muiden kuin puolustusvoimien omistamien ja/tai hallinnassa olevien kiinteistöjen ja tiestön tilapäinen käyttö sekä niillä mahdollisesti asetettavat liikkumisrajoitukset asetetaan vain niille alueille, joiden tilapäinen käyttö on puolustusvoimien harjoitustoiminnan kannalta ehdottoman välttämätöntä.

Puolustusvoimien harjoitustoiminnasta ulkopuolisille aiheutuva haitta minimoimaan.

Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa Rannikkoprikaatin oikeusup-seeri, kapteeniluutnantti Timo Kallioinen p. 0299 321 102 tai [email protected]

Rannikkoprikaatin päätös 26.8.2020
Hallintopäätöksen mukaiset alueet
Oikaisuvaatimusohjeet
 

Yleistiedoksianto