Krigsmannaedgång i Nylands brigad / Sotilasvala Uudenmaan prikaatissa

Aika: la 17.2. klo 10.00– 16.00

Krigsmannaedgång i Nylands brigad / Sotilasvala Uudenmaan prikaatissa

Krigsmannaedgång för kontingent 118

Krigsmannaedgång och -försäkran med parad, samt anhörigas besöksdag arrangeras i Dragsvik lördag 17.2 kl. 10-16

Tillställningen kan förorsaka trängsel i trafiken utanför garnisonsområdet. Militärpolisen dirigerar trafiken till och från garnisonsområdet.

 

Program

10:00 Portarna öppnas

11:30 Krigsmannaförsäkran vid Officersmässen

12:00 Krigsmannaedgång med fältgudstjänst

          Förbimarsch i vilken alla beväringar deltar

          Enheterna öppnas för besökare efter förbimarschen

13:00 - 15:30 Lunchförsäljning, garnisonsrestaurang Creutz

          Materialutställning, filmförevisning

          Soldathemmet är öppet

ca 15.30 Permissionsgranskning vid respektive enhet

16:00 Permissionen börjar och portarna stängs

 

Kohderyhmät Kansalaiset

Avainsanat sotilasvala