Meritaisteluharjoitus Lyydia

Aika: ma 22.5. klo 8.00

Meritaisteluharjoitus MTH-17 Lyydia on vuosittain järjestettävä merivoimien laivasto- ja rannikkojoukkojen harjoitus. Harjoitus toteutetaan tänä vuonna Suomenlahden alueella 22.5.–1.6.2017.

Lyydia-harjoituksen tarkoituksena on kehittää merivoimien joukkoja ja johtoportaita johtamisessa, merioperaatioihin liittyvässä tulenkäytössä ja valmiustehtävien toteuttamisessa. Harjoituksen tavoite on merisodankäynnin ja tulenkäytön eri osa-alueiden harjoittelu Itämeren alueella.

Harjoitukseen osallistuu palkattua henkilökuntaa, varusmiehiä ja reserviläisiä kaikista merivoimien joukko-osastoista. Harjoituksen johtaa merivoimien valmiuspäällikkö, kommodori Tuomas Tiilikainen.

Yleistiedoksianto

Merivoimien komentaja on tehnyt 13.3.2017 puolustusvoimista annetun lain 14 §:n perusteella päätöksen kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä Puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan.