Soldater i en krigsövning. Bild Förtsvarsmakten, Auli Aho.

Vad gör Sjökrigsskolan?

Vi fostrar och utbildar mångkunniga yrkesmilitärer för varierande förhållanden till havs och på kusten. Vår forskningsverksamhet stöder och utvecklar hela marinen.

Vid Sjökrigsskolan studerar årligen ca 350 personer: sjökadetter, underofficerare, reservofficerselever och stamanställda.

Skolans chef är kommodor Pasi Pajunen. Personalen, som omfattar hundra personer, består av

  • lärare, som verkar vid Utbildningscentret samt på Högskoleavdelningen, Fortbildningsavdelningen och Reservofficersavdelningen
  • forskare, som verkar vid Centret för sjöstridsforskning och Forskningscentret, och
  • anställda vid staben.

Våra lärare är experter som använder olika undervisnings- och utbildningsmetoder på ett mångsidigt sätt. De sjöfarare som vi utbildar är yrkessjöfarare, vilkas kompetens följer standarden STCW (Standards for Training, Certification and Watchkeeping).

Våra forskare har bildat nationella och internationella nätverk, och forskningsresultaten utnyttjas även inom vår egen undervisning.