Sjökadetter kastar kepsar vid examen. Bild Försvarsmakten, Hans Laine.

Sjökrigsskolan utbildar sakkunniga för havet och kusten

Hos oss studerar sjökadetter till marinofficerare, stamanställda till underofficerare och beväringar till reservofficerare inom marinen. Också huvuddelen av forskningen inom marinen äger rum vid Sjökrigsskolan. Våra studerande blir skickliga och ansedda experter till marinens varierande uppgifter.

Förutom kadetter, underofficerare och reservofficerselever kommer stamanställda och reservister till oss för att få fortbildning. Vi utbildar högt värderade och motiverade proffs för mångsidiga uppgifter inom marinen.

Såväl vår undervisning som vår forskning utnyttjar internationella nätverk.

Soldater tränar landstigning. Bild Försvarsmakten.

Intresserad av officer karriär i marinen?
Sjökrigsskolan
Pressmeddelande 17.3.2017 13.51
Tyskt flottbesök i Helsingfors
Sjökrigsskolan
Pressmeddelande 3.3.2016 8.46
Sjökrigsskolans kuststridsövning börjar
Sjökrigsskolan
Pressmeddelande 11.5.2016 15.12
Sjökrigsskolans övningsseglats startar den 3 maj
Sjökrigsskolan
Pressmeddelande 27.4.2016 13.24
Beslut om tillfällig användning av fastigheter
Sjökrigsskolan
Pressmeddelande 12.4.2016 9.55