Marinen övar både nationellt och internationellt

Övningar är en central beståndsdel i vår verksamhet. Vi övar för att kunna agera om det verkligen gäller.

Vid nationella övningar utvecklar marinen sin förmåga att försvara Finland. Övningarna omfattar allt från övningar på grundenhetsnivå till stora gemensamma övningar på försvarsgrensnivå där alla marinens truppförband deltar och alla prestationsförmågor sätts på prov.

Genom att öva tillsammans med andra myndigheter förbättrar vi vår beredskap att bidra till den övergripande säkerheten och stöda andra myndigheter. Tillsammans med andra myndigheter övar marinen bland annat oljebekämpning, sjöräddning och röjning av sprängmedel under vatten.

När vi deltar i internationella övningar utvecklar vi vår förmåga att fungera som en del av en multinationell styrka och skapar därmed beredskap att delta i internationell krishantering inom ramen för operationer som leds av FN, EU eller Nato. Den internationella verksamheten stöder även den nationella övningsverksamheten samt sjöförsvarets utveckling.

Övningen Uusimaa 17 avslutad - marinen
Marinen

Övningen Uusimaa 17 avslutad - marinen

Försvarsmaktens huvudkrigsövning Uusimaa 17 är nu avslutad. Målsättningen med övningen var att öva samarbete i händelse av en militär kris som utvecklas i snabb takt, samt att testa beredskapen att försvara huvudstadsregionen på marken, till havs och i luften.
4.12.2017 | 13.12
Uusimaa 17 - en övning för hela marinen
Marinen

Uusimaa 17 - en övning för hela marinen

Övningen Uusimaa 17 är den nationella huvudövningen för marinen i år och i den deltar marinens samtliga truppförband.
1.12.2017 | 12.33
Marinen övar centrala uppgifter under övningen Uusimaa
Marinen

Marinen övar centrala uppgifter under övningen Uusimaa

I samband med försvarsmaktens huvudkrigsövning (Uusimaa 17) övar marinen sina viktigaste uppgifter tillsammans med armén och flygvapnet. Till marinens uppgifter hör att tillsammans med de övriga försvarsgrenarna förhindra olovlig användning av havsområdena samt att avvärja angrepp från havet.
20.11.2017 | 10.27
Under övningen Northern Coasts fördjupas FISE-samarbetet
Marinen

Under övningen Northern Coasts fördjupas FISE-samarbetet

Den första delen av övningen Northern Coasts 17 har inletts och 48 fartyg har gått ut till havs från Karlskrona. Den multinationella övningen varar omkring två veckor under vilka trupper från 14 olika länder tillsammans övar internationella krishanteringsuppgifter.
12.9.2017 | 13.09