Marinen övar både nationellt och internationellt

Övningar är en central beståndsdel i vår verksamhet. Vi övar för att kunna agera om det verkligen gäller.

Vid nationella övningar utvecklar marinen sin förmåga att försvara Finland. Övningarna omfattar allt från övningar på grundenhetsnivå till stora gemensamma övningar på försvarsgrensnivå där alla marinens truppförband deltar och alla prestationsförmågor sätts på prov.

Genom att öva tillsammans med andra myndigheter förbättrar vi vår beredskap att bidra till den övergripande säkerheten och stöda andra myndigheter. Tillsammans med andra myndigheter övar marinen bland annat oljebekämpning, sjöräddning och röjning av sprängmedel under vatten.

När vi deltar i internationella övningar utvecklar vi vår förmåga att fungera som en del av en multinationell styrka och skapar därmed beredskap att delta i internationell krishantering inom ramen för operationer som leds av FN, EU eller Nato. Den internationella verksamheten stöder även den nationella övningsverksamheten samt sjöförsvarets utveckling.

Marinens stridsövning Lyydia inleds i slutet av maj
Marinen

Marinens stridsövning Lyydia inleds i slutet av maj

Sjöstridsövningen MTH-17 är en övning för marinens kustförband och marina förband som ordnas varje år. Övningen Lyydia genomförs i Finska viken under perioden 22.5 - 1.6.2017.
8.5.2017 | 13.48
Beslut om tillfällig användning av fastigheter
Kustbrigaden

Beslut om tillfällig användning av fastigheter

Kustbrigaden har fattat beslut om tillfällig användning av fastigheter inom mark- och skärgårdsområdet mellan Hangö och Vederlax.
6.3.2017 | 10.44
Sjöförsvarsövningen MEPU-16 är avslutad - uppdraget slutfört
Marinen

Sjöförsvarsövningen MEPU-16 är avslutad - uppdraget slutfört

Marinens huvudövning 2016, sjöförsvarsövningen MEPU16 är nu avslutad. Under den två veckor långa övningen testades och övades de uppgifter som ålagts marinen, såsom ledning, eldanvändning och samverkan med de andra försvarsgrenarna och andra myndigheter.
18.11.2016 | 12.00
Marinens huvudövning 2016 inleds i november
Marinen

Marinens huvudövning 2016 inleds i november

Sjöförsvarsövningen MEPU16, är marinens huvudövning och samtidigt den viktigaste operativa övningen 2016.
24.10.2016 | 12.54