Kontaktuppgifter

Nylands brigad
PB 5
10640 DRAGSVIK
Telefon 0299 800 (Försvarsmaktens växel)

Officiella kontakter  kirjaamo.uudpr@mil.fi
Övrig kundservice uudenmaanprikaati@mil.fi

Besöksadress
Gatuadress: Raseborgsvägen 39, 10640 Raseborg

Post till beväringar:
Beväringens namn
Beväringens enhet/Nylands brigad
PB 5
10640 DRAGSVIK

Besök
Besöksönskemål bör vara brigadstabens kansli tillhanda senast fyra veckor före önskad besökstidpunkt. Returnera bifogade besöksansökan ifylld till kirjaamo.uudpr@mil.fi.

Ledningen för Nylands brigad
Kommendör, kommodor Kjell Törner
Stabschef, kommendör Jörgen Engroos

Kommunikation
Informatör Hanna Eliasson

hanna.eliasson(at)mil.fi, tfn 0299 331 017

Beväringskommittén
vmtk.uudpr@gmail.com