Kontaktuppgifter

Nylands brigad
PB 5
10640 DRAGSVIK
Telefon 0299 800 (Försvarsmaktens växel)

Officiella kontakter  kirjaamo.uudpr@mil.fi
Övrig kundservice uudenmaanprikaati@mil.fi

Besöksadress
Gatuadress: Raseborgsvägen 39, 10640 Raseborg

Post till beväringar:
Beväringens namn
Beväringens enhet/Nylands brigad
PB 5
10640 DRAGSVIK

Besök
Besöksönskemål bör vara brigadstabens kansli tillhanda senast fyra veckor före önskad besökstidpunkt. Returnera bifogade besöksansökan ifylld till kirjaamo.uudpr@mil.fi.

Ledningen för Nylands brigad
Kommendör, kommodor Kjell Törner
Stabschef, kommendör Jörgen Engroos

Kommunikation
Kaptenlöjtnant Kjell Kämpe

kjell.kampe(at)mil.fi, tfn 0299 331 010

Kaptenlöjtnant Marko Nieminen

marko.ju.nieminen(at)mil.fi, tfn 0299 331 013

Beväringskommittén
vmtk.uudpr@gmail.com