Kontaktuppgifter

 

Marinstaben
PB 58
20811 ÅBO
Regementsvägen 15, Åbo

Telefon 0299 800 (växel)

 

E-post

Officiella kontakter kirjaamo.merive@mil.fi

förnamn.efternamn@mil.fi

 

Ledningen för marinen

Kommendören för marinen, konteramiral Veijo Taipalus

Stabschefen, flottiljamiral Timo Hirvonen

Sekreterare för ledningen Karita Yli-Sikkilä t. 0299 800 (växel)

 

Kommunikation

Sektorchef, kommendörkapten Tom Lund

Informatörchef Annele Apajakari p. 0299 301 830

Informatör Hanne Paalanen-Ericsson p. 0299 301 831

pao.navy@mil.fi