Kontaktuppgifter

 

Marinstaben
PB 58
20811 ÅBO
Regementsvägen 15, Åbo

Telefon 0299 800 (växel)

 

E-post

Officiella kontakter kirjaamo.merive@mil.fi

förnamn.efternamn@mil.fi

 

Ledningen för marinen

Kommendören för marinen, konteramiral Veijo Taipalus

Stabschefen, flottiljamiral Timo Hirvonen

Sekreterare för ledningen Reija Kosunen t. 0299 300 111

 

Kommunikation

Informatörchef Annele Apajakari p. 0299 301 830

Informatör Leeni Pellinen p. 0299 301 833

Informatör Hanne Paalanen-Aalto p. 0299 301 831

pao.navy@mil.fi