FI SV EN

Finland lämnar operation Atalanta

2.12.2016 15.42
Pressmeddelande
Finland lämnar operation Atalanta

Finland avslutar sitt deltagande i den EU-ledda operationen Atalanta vid årets slut.

Den EU-ledda operationen Atalanta startades år 2008 i syfte att skydda Världslivsmedelsprogrammets (WFP) mattransporter till Somalia samt förhindra och förebygga sjöröveri i området.

Finland har deltagit i operationen ända från början. Sammanlagt har ungefär 200 finländare deltagit i operationen. Såväl militärer som civila, anställd personal och reservister har deltagit i operationen. Finlands största insatser i operationen var 2011 när minfartyget Pohjanmaa deltog och 2012 i form av en självständig avdelning för skydd av fartyg (AVPD). Därutöver har finländare också tjänstgjort vid operationens ledningsstab i London och ombord på ledningsfartygen.

Operationens verksamhetsområde finns vid Afrikas östkust där en fartygsavdelning bestående av marinfartyg från medlemsländerna i den Europeiska Unionen ansvarar för att de uppgifter som åläggs operationen genomförs. Operationen har genom åren varit framgångsrik och problemet med sjöröveri i området har nästan helt försvunnit. Till exempel registrerades år 2009 totalt 245 fall som kunde klassas som sjöröveri - kapningar, anfall, misstankar om och förhindrande av observerat sjöröveri. År 2015 var motsvarande siffra ett misstänkt fall. Det här året har det varit ett fall av sjöröveri och två misstänkta fall.

I slutet av november har Europeiska unionens råd förlängt mandatet för operationen Atalanta till slutet av år 2018. Operationen utgör en del i Europeiska unionens målsättning att skapa fred, stabilitet och demokrati i Somalia.