FI SV EN

Finlands och Sveriges marinkommendörer träffades i Helsingfors i dag

1.12.2017 14.02
Pressmeddelande
Finlands och Sveriges marinkommendörer träffades i Helsingfors i dag

Viceamiral Veijo Taipalus och konteramiral Jens Nykvist avtalade i dag i Helsingfors om ett intensifierat samarbete mellan den finska och den svenska marinen.

Den finsk-svenska marina stridsgruppen (SFNTG - Swedish Finnish Naval Task Group) har uppnått initial operativ beredskap. SFNTG har förmåga att verkställa sjöoperationer. Tyngdpunkten är en gemensam sjölägesbild och förmåga att skydda sjöförbindelserna.

Under mötet behandlades också det omfattande och mångfasetterade samarbetet under det gångna året samt målsättningarna för de kommande åren med siktet inställt på full operativ beredskap 2023.