FI SV EN

Marinens huvudövning 2016 inleds i november

24.10.2016 12.54
Pressmeddelande
Marinens huvudövning 2016 inleds i november

Sjöförsvarsövningen MEPU16, är marinens huvudövning och samtidigt den viktigaste operativa övningen 2016.

Övningen MEPU16 hålls under tiden 7.11–11.11 och 14.–18.11.2016 i Skärgårdshavets och Finska vikens havs- och kustområden.

Under sjöförsvarsövningen MEPU16 testas, utvecklas och övas marinens beredskap och funktioner som marinens uppgifter bygger på. Marinens ständiga uppgift är att upprätthålla tillräcklig beredskap för att kunna övervaka och trygga den territoriella integriteten i havsområdena. Beredskap är ett sätt att förebygga militära hot.

Övningen MEPU16 utvecklar personalens kunskap och testar marinens handlingssätt, förmåga att skapa en lägesbild, ledarskap och förmåga att samarbeta med de andra försvarsgrenarna. Övningen ingår i marinens planerade övningsverksamhet.

I övningen deltar fartyg från marinens alla fartygsklasser samt marinens special- och kusttrupper.

Sjöförsvarsövningen Mepu16 leds av Kommendören för marinen, konteramiral Veijo Taipalus.