Natos minjaktavdelning besöker Finland
Kustflottan

Natos minjaktavdelning besöker Finland

Natos stående minjaktavdelning, Standing Nato Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1), avlägger ett rutinmässigt flottbesök i Helsingfors under perioden 25–28.11.2016.
22.11.2016 | 12.30
Sjöförsvarsövningen MEPU-16 är avslutad - uppdraget slutfört
Marinen

Sjöförsvarsövningen MEPU-16 är avslutad - uppdraget slutfört

Marinens huvudövning 2016, sjöförsvarsövningen MEPU16 är nu avslutad. Under den två veckor långa övningen testades och övades de uppgifter som ålagts marinen, såsom ledning, eldanvändning och samverkan med de andra försvarsgrenarna och andra myndigheter.
18.11.2016 | 12.00