Merivoiminen esikunta, rak 1 Heikkilä, Kuva: Puolustusvoimat

Merivoimien esikunta

Merivoimien esikunta toimii merivoimien komentajan johtoesikuntana. Merivoimien esikunnan toimintaa johtaa merivoimien esikuntapäällikkö, lippueamiraali Timo Hirvonen.

Merivoimien esikunta valmistelee, suunnittelee ja toimeenpanee merivoimien komentajan käskemät merivoimia koskevat merkittävät asiat sekä toteuttaa resurssien jaon merivoimien komentajan linjausten mukaisesti.

Esikunnassa koordinoidaan merivoimien yhteistoiminta Pääesikunnan ja sen alaisten laitosten, maavoimien, ilmavoimien, Maanpuolustuskorkeakoulun, rajavartiolaitoksen ja eri viranomaisten kanssa sekä merivoimien kansainvälinen yhteistyö sotilaallisen maanpuolustuksen päämäärien saavuttamiseksi.

Merivoimien esikunta on aluevalvontalaissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa mainittu lupa-asioita käsittelevä ja niitä myöntävä viranomainen.

Puolustushaaran esikuntana Merivoimien esikunta ohjaa valmius- ja joukkotuotantovaatimuksien mukaista asevelvollisten koulutusta ja alustoimintaa sekä johtaa meripuolustuksen kehittämisohjelmaan kuuluvien hankkeiden sekä merkittävimpien puolustushankintojen suunnittelun, toimeenpanon ja elinjaksohallinnan.

Merivoimien esikunta johtaa merellisissä kansainvälisissä kriisinhallintaoperaatioissa olevia suomalaisjoukkoja ja yksiköitä.

Merivoimien esikunta sijaitsee Turussa, Heikkilän historiallisella sotilasalueella.

Faktoja Merivoimien esikunnasta

Merivoimat mukana räjähdekeräyksessä Ahvenanmaalla
Rannikkolaivasto
Tiedote 18.10.2017 12.00
Kansallisen öljyntorjuntavalmiuden ylläpitoharjoitus
Rannikkolaivasto
Tiedote 17.10.2017 12.36
Raaseporista löydetty iso jatkosodan aikainen tykistökranaatti
Uudenmaan prikaati
Tiedote 28.9.2017 14.08
Suomen ja Viron miinantorjunta-alukset yhteisharjoituksessa
Rannikkolaivasto
Tiedote 28.9.2017 13.38
Iso-Britannian merivoimien komentaja vieraili Suomessa
Merivoimat
Uutinen 22.9.2017 15.34