SUCBAS-ohjausryhmän puheenjohtajuus Suomelle

Merivoimat 17.3.2017 14.09
Tiedote
SUCBAS-ohjausryhmän puheenjohtajuus Suomelle

Puola luovutti Suomelle 16. päivä maaliskuuta SUCBAS-ohjausryhmän (Sea Surveillance Co-operation Baltic Sea - Steering Board) puheenjohtajuuden toimintakaudeksi 2017–2018 Merivoimien esikuntapäällikkö, lippueamiraali Timo Hirvoselle Tukholmassa.

Itämeren merivalvontayhteisyön päämääränä on ylläpitää ja kehittää merellistä tilannetietoisuutta Itämeren ja sen lähimerialueiden alueella. SUCBAS-yhteistyön tavoitteena on:

  • parantaa merellistä tilannetietoisuutta Itämerellä ja sen lähialueilla
  • parantaa merellisten viranomaisten yhteistoimintakykyä
  • syventää osallistujien kaikkinaista yhteistyötä
  • parantaa merellistä turvallisuutta
  • tukea kansallisia viranomaisia ympäristöriskien torjuntaan liittyvässä tilannetietoisuudessa
  • tukea kansallisia viranomaisia rajavalvonnassa kansainvälisten sopimusten mukaisesti

SUCBAS-yhteistyön tärkein osa on osallistujamaiden kesken ympärivuorokautisessa operatiivisessa käytössä oleva kansainvälinen meritilannekuvajärjestelmä, jonka käyttö tukee tehokkaasti Itämeren alueen meritilannekuvan muodostamista, analysointia, ylläpitoa sekä jakamista merivoimien ja muiden aluevalvontaviranomaisten kesken.

SUCBAS-yhteistyön kautta saadut tiedot vieraiden valtioiden alusten liikkeistä ovat tukeneet Merivoimien alueellisen koskemattomuuden valvonnan suorittamista. Saatujen ennakkotietojen perusteella on kyetty suuntaamaan merivoimien ja muiden aluevalvontaviranomaisten resursseja tehokkaammin tunnistus- ja kuvaustehtäviin. Yhteistyö on lisännyt merkittävästi tilannetietoisuutta koko Itämeren alueella kaikkien osallistujamaiden keskuudessa.

SUCBAS-yhteistyöhön osallistuu yhdeksän Itämeren piirissä vaikuttavaa valtiota: Suomi, Ruotsi, Tanska, Saksa, Viro, Liettua, Latvia, Puola ja Iso-Britannia. Ohjausryhmä on SUCBAS-yhteisyön ylin päättävä elin.

Lisää SUCBAS-yhteistyöstä (englanniksi)